Bossard chce, abyś był w stanie odnieść sukces

 

Im większy sukces odniesie każdy z naszych pracowników, tym większy sukces może osiągnąć nasza firma. Dlatego traktujemy poważnie rekrutację, szkolenie, pracę zespołową, komunikację, wydajność, oceny, osobisty rozwój i wynagrodzenie. Nasza polityka personalna ma na celu informowanie pracownika o naszych propozycjach i oczekiwaniach.

Jasna i otwarta komunikacja jest naczelną wartością odnoszącą się do wszystkich obszarów naszej polityki personalnej, abyśmy mogli wspólnie pracować nad osiągnięciem Twoich celów jako pracownika i części zespołu oraz naszych celów jako firmy. Cenimy zaangażowanie naszych pracowników w doskonałość i skuteczność, cenimy także ich kreatywność, wiedzę ekspercką, prawość, chęć do podejmowania inicjatywy i umiejętności rozwiązywania problemów.

Rekrutacja
Nasze zespoły składają cię z ludzi zmotywowanych, zorientowanych na wydajność i rozwiązania, posiadających wyjątkowe społeczne kompetencje, bez względu na wiek, płeć i narodowość. Jasne opisy zadań, standardowe procesy i konieczne instrumenty wyboru gwarantują wysoki stopień profesjonalizmu, przejrzystości i uczciwości w trakcie procedury rekrutacyjnej.

Wprowadzenie pracownika na stanowisko
Uważamy wprowadzenie nowego pracownika na stanowisko za główny czynnik pomyślnego uczestnictwa w zespole. Poprzez indywidualne szkolenia stanowiskowe i programy międzydziałowe wspomagamy identyfikację z firmą i kładziemy podwaliny pod pomyślną pracę zespołową.

Ocena personelu
Przynajmniej raz w roku kierownicy odbywają formalną rozmowę z każdym pracownikiem w celu ustalenia celów i oceny pracy. Rozmowa jest przeprowadzana na piśmie.

Rozwój personelu
Sprzyjamy ciągłemu osobistemu i zawodowemu rozwojowi naszych pracowników i wspieramy ich w tych wysiłkach. Pomagamy im indywidualnie według ich upodobań, przydatności, wymagań zawodowych i perspektyw.

Wynagrodzenie
Promujemy myślenie i działanie przedsiębiorcze, oferując wynagrodzenie zorientowane na rynek, cel i indywidualną wydajność.

Zatrzymanie personelu
Przywiązujemy dużą wagę do zatrzymania dobrze wykwalifikowanych i wysoce zmotywowanych pracowników. Sprzyjamy karierom liniowym, eksperckim i projektowym.

Informowanie personelu / komunikacja z personelem
Wewnątrz i na zewnątrz zapewniamy jasną, adekwatną i przejrzystą komunikację we właściwym czasie. Z takim podejściem promujemy zrozumienie dla decyzji firmy i ich akceptację.

Zarządzanie personelem
Nasi kierownicy wdrażają określone środki w celu osiągnięcia celów korporacyjnych. Oczekują inicjatywy, wydajności i jakości, ich podejście w zarządzaniu jest uczciwe i pełne szacunku. Są świadomi tego, że stanowią przykład dla innych pracowników, dlatego ich postępowanie jest sprawiedliwe i konsekwentne. Ustanowiliśmy płaską strukturę zarządzania zorientowaną na współpracę z jasnym przypisaniem kompetencji i odpowiedzialności.

Praca zespołowa
Naszym celem jest stworzenie otwartego środowiska wzajemnego zaufania do graczy zespołu Bossard na wszystkich poziomach. Tworzymy relacje, które charakteryzuje tolerancja, wzajemny szacunek i respekt.

Zwolnienie z pracy
Wszyscy, którzy dołączyli do Bossard i pracują dla Bossard oraz wszyscy, którzy pracowali dla Bossard, powinny mieć pozytywne doświadczenia. Procesy zwolnienia z pracy są prowadzone uczciwie i w poczuciu odpowiedzialności.

W celu realizacji usług, niniejsza strona korzysta z cookies. Kliknięcie na pole „Kontynuuj” oraz/lub korzystanie z tych usług oznacza zgodę na to. Informacje o cookies i możliwościach modyfikacji warunków ich przechowywania znajdziesz na stronie polityka prywatności.