Wybierz swój kraj lub region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan / 台灣

ZH EN

Thailand

TH EN

Vietnam

VI EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Szwecja

SV EN

Netherlands

NL EN

Norwegia

EN

Global

EN

Zacznij pisać, aby uzyskać sugestie

Sugestie wyszukiwania

Sugestie są ładowane


Sugestie dotyczące produktów

Sugestie są ładowane


Polityka prywatności

 

I. Wprowadzenie

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich użytkowników strony internetowej www.bossard.com. W niniejszej polityce wyjaśniamy, w jaki sposób zbieramy i przetwarzamy dane osobowe w związku ze stroną internetową. Wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby stanowią dane osobowe. Obejmuje to Pana/Pani imię i nazwisko, adres e-mail i adres zamieszkania. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką prywatności i obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w szczególności z europejskim ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). 

 

II. Osoba odpowiedzialna

Spółka Bossard AG, Steinhauserstrasse 70, 6301 Zug, Szwajcaria („Bossard” lub „my”) jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych związanych z korzystaniem ze strony internetowej www.bossard.com.

 

III. Dane kontaktowe

Jeżeli ma Pan/Pani pytania związane z niniejszą polityką prywatności, chciał(a) by Pan/Pani złożyć skargę dotyczącą przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych lub skorzystać z przysługujących Panu/Pani praw (patrz rozdział VII), prosimy o kontakt pod podanym poniżej adresem:

Bossard AG, Departament Prawny, Steinhauserstrasse 70, 6301 Zug, Szwajcaria
Adres e-mail: group_dataprotection@bossard.com

 

IV. Charakter i cel oraz podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania

Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od naszych klientów i innych partnerów biznesowych w ramach naszej współpracy z nimi oraz od innych zaangażowanych osób lub dane, które zbieramy od użytkowników naszej strony internetowej, aplikacji mobilnych i innych aplikacji podczas ich obsługi. W szczególności przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w celach omówionych poniżej. Proszę zwrócić uwagę, że będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w innych celach wyłącznie w przypadku, gdy będziemy do tego zobowiązani na mocy przepisów prawa (np. przekazanie organom sądowym lub organom ścigania), gdy wyrazi Pan/Pan zgodę na takie przetwarzanie lub przetwarzanie będzie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Przechowujemy dane osobowe prze okres niezbędny do wykonywania naszych zobowiązań umownych i prawnych, a także zgodnie z ustawowymi obowiązkami dotyczącymi przechowywania i dokumentowania danych. Przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe osób, których dane dotyczą wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zamierzonego celu, a po upływie tego okresu zgodnie z ustawowymi obowiązkami dotyczącymi przechowywania i dokumentowania danych. W związku z tym dane osobowe mogą być przechowywane przez okres, w którym można dochodzić roszczeń wobec naszej firmy lub którego wymagają uzasadnione interesy biznesowe (np. do celów dowodowych i dokumentacyjnych). Dane osobowe są usuwane lub w miarę możliwości anonimizowane, gdy przestają być potrzebne do realizacji zamierzonych celów. Bardziej szczegółowe informacje na temat tego, kiedy zgromadzone dane zostaną usunięte, można znaleźć poniżej w rozdziale IV.

 

1. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej nasze serwery zapisują tymczasowo każdy dostęp w pliku dziennika. Następujące dane mogą być zbierane bez Pana/Pani pomocy i będziemy je przechowywać do czasu ich automatycznego usunięcia po upływie nie więcej niż 90 dni:

 • Adres IP komputera wysyłającego zapytanie lub WAF;
 • Data i godzina dostępu;
 • Różnica strefy czasowej w stosunku do czasu uniwersalnego (GMT);
 • Nazwa i adres URL pliku, do którego uzyskano dostęp;
 • Strona internetowa, z której następuje dostęp (adres URL strony odsyłającej); w odpowiednim przypadku wraz z wyszukiwanym słowem;
 • System operacyjny komputera wysyłającego zapytanie i używana przeglądarka (rodzaj, wersja i język);
 • Używany protokół transmisji (np. HTTP/1.1);
 • Kod statusu (np. komunikat o błędzie);
 • W odpowiednim przypadku Pana/Pani nazwa użytkownika podana podczas rejestracji/uwierzytelnienia; oraz
 • Dostawca usług dostępu.

Gromadzenie i przetwarzanie tych danych ma na celu umożliwienie korzystania z naszej strony internetowej (nawiązanie połączenia), stałe zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz techniczne administrowanie infrastrukturą sieciową. Wobec tego nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat Pana/Pana jako osoby.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu korzystania ze strony internetowej. Więcej informacji na temat kwestii związanych z interesami można uzyskać na żądanie.

 

2. Podczas pobierania know-how

Na naszej stronie internetowej publikujemy wiele fachowych informacji na temat technologii mocowania, z którymi użytkownik może się zapoznać i które może pobrać. Przed pobraniem tych informacji należy się zarejestrować. W ramach rejestracji na stronie internetowej gromadzimy następujące dane:

 • Imię/nazwisko
 • Firma
 • Adres e-mail
 • Hasło
 • Stanowisko
 • Decyzja o subskrypcji naszego biuletynu i wybrany kraj biuletynu

Podanie tych danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie poda Pan/Pani tych danych, nie będziemy mogli udostępnić odpowiednich informacji. Powyższe dane są gromadzone, aby w jak największym stopniu zapobiegać niewłaściwemu użyciu. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane zostaną przez nas usunięte po upływie 30 dni. Ponadto może Pan/Pani dokonać subskrypcji biuletynu podczas rejestracji (patrz rozdział IV pkt 3).

 

3. Przy zapisywaniu się do naszego biuletynu i innych działań marketingowych

JJeśli wyrażą Państwo na to wyraźną zgodę, będziemy wykorzystywać Państwa adres e-mail do regularnego wysyłania Państwu naszego biuletynu oraz do bieżącego informowania Państwa o ofertach i promocjach, a także wykorzystywać Państwa adres e-mail, numer telefonu i inne dane kontaktowe do innych działań marketingowych.

Korzystamy z Microsoft Dynamics 365 Cloud for Marketing („System”) dostarczonego przez firmę Microsoft (Microsoft Schweiz GmbH The Circle 02 Postfach 8058 Zürich; „Microsoft”) w celu ukierunkowanej komunikacji z klientami i potencjalnymi klientami. Przetwarzanie danych odbywa się na terenie Unii Europejskiej.

Wykorzystujemy System przede wszystkim do prowadzenia kampanii marketingowych, do celów analitycznych, do wysyłania komunikacji e-mailowej (np. związanej z udostępnianiem plików do pobrania), do zarządzania wydarzeniami (np. zarządzanie uczestnikami wydarzeń), do tworzenia stron docelowych i formularzy kontaktowych oraz do ukierunkowanej komunikacji z klientami i potencjalnymi klientami.

Korzystanie z Microsoft i jego Systemu do badań i analiz statystycznych, a także rejestrowania procesu rejestracji do komunikacji e-mailowej odbywa się na podstawie Twojej wyraźnej zgody na komunikację e-mailową za pośrednictwem Microsoft Dynamics 365 Marketing. W naszym interesie jest korzystanie z systemu przyjaznego i bezpiecznego, który służy zarówno naszym interesom biznesowym, jak i spełnia oczekiwania użytkowników.

Śledzenie poczty e-mail: Badania statystyczne obejmują również określenie, czy biuletyny są otwierane, kiedy są otwierane i które linki są klikane. Dane te można technicznie powiązać z indywidualnymi odbiorcami biuletynu.

Double Opt-In i logowanie: Rejestracja do naszego biuletynu odbywa się w ramach tak zwanego procesu Double Opt-In. Oznacza to, że użytkownicy otrzymują po rejestracji wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie subskrypcji. Potwierdzenie to jest konieczne, aby uniemożliwić komukolwiek rejestrację przy użyciu adresu e-mail innej osoby. Rejestracje do newslettera są rejestrowane w celu wykazania zgodności z wymogami prawnymi. Obejmuje to przechowywanie czasu rejestracji i potwierdzenia, a także adresu IP. Rejestrowane są także zmiany w danych użytkownika przechowywanych przez dostawcę usług spedycyjnych.

Aby móc otrzymywać newsletter i inne działania marketingowe wystarczy podać nazwisko, imię, kraj i adres e-mail. Inne działania marketingowe mogą obejmować przekazywanie i wykorzystywanie Państwa danych kontaktowych przez sieci mediów społecznościowych (np. LinkedIn, Facebook, Instagram) w celu wysyłania Państwu naszych spersonalizowanych informacji (np. postów w newsfeedzie). Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez dany portal społecznościowy, jak również Państwa prawa w tym zakresie oraz możliwości ustawień służących ochronie Państwa prywatności znaleźć można w informacjach o ochronie prywatności danego portalu społecznościowego.  
Ujawnienie tych danych jest dobrowolne. Jeśli jednak nie podadzą Państwo tych danych, nie będziemy mogli dostarczyć Państwu biuletynu i innych materiałów marketingowych lub nie będziemy mogli dostarczyć Państwu ich w całości. Artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO stanowi podstawę prawną dla tego przetwarzania w odniesieniu do ogólnego biuletynu informacyjnego i innych działań marketingowych. Prawnie uzasadniony interes polega na tym, że przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wysyłania Państwu biuletynu i prowadzenia działań marketingowych zgodnie z Państwa oczekiwaniami. Więcej informacji na temat uwzględniania Państwa interesów uzyskać można na życzenie. Artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO stanowi podstawę prawną dla tego przetwarzania w odniesieniu do spersonalizowanego biuletynu informacyjnego i innych działań marketingowych. 

Na końcu każdego biuletynu znajduje się link, za pomocą którego można w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji biuletynu lub wycofać zgodę na inne działania marketingowe, kontaktując się z nami pod adresem wymienionym powyżej w rozdziale III. Po rezygnacji z subskrypcji dane będą usuwane lub anonimizowane, chyba że przechowywanie adresu e-mail będzie niezbędne do zapewnienia, aby nie otrzymywali Państwo dalej biuletynu i innych materiałów marketingowych. 

Użytkownicy mogą znaleźć dalsze informacje na temat ochrony danych w polityce prywatności Microsoft pod adresem https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.
Użytkownicy mogą znaleźć dalsze informacje na temat stosowania plików cookie w związku z systemem pod adresem https://docs.microsoft.com/de-de/dynamics365/customer-engagement/marketing/cookies

 

4. Korzystanie z formularza kontaktowego

Może Pan/Pani przesłać nam ogólne zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej. Musi Pan/Pani podać prawidłowy adres e-mail, a także swój tytuł, imię i nazwisko, kod pocztowy, miasto i kraj, a także zamieścić swoją wiadomość. Dane te są zbierane, aby było wiadomo, kto wysłał zapytanie i aby móc odpowiedzieć na nie w możliwie najlepszy i indywidualnie określony sposób, a także aby udzielić odpowiedzi w wybrany sposób (pocztą, telefonicznie lub e-mailem). Można również podać dodatkowe informacje.

Jeżeli nie poda Pan/Pani tych danych, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Pana/Pani zapytanie lub możemy nie być w stanie udzielić pełnej odpowiedzi. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadniony interes polega na tym, że przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne w celu udzielenia właściwej odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie. Więcej informacji na temat kwestii związanych z interesami można uzyskać na żądanie. Dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu korespondencji lub rozmowy z Panem/Panią. Korespondencja lub rozmowa kończy się, gdy z okoliczności wynika, że sprawa została ostatecznie wyjaśniona.

 

5. Podczas korzystania z e-sklepu

a) Konto klienta

Aby móc składać zamówienia za pośrednictwem e-sklepu, należy założyć konto klienta chronione hasłem. Zawiera ono wykaz złożonych zamówień i aktywnych procesów obsługi zamówień. Po opuszczeniu e-sklepu jako klient, zostanie Pan/Pani automatycznie wylogowany(a). Aby założyć konto klienta, musi Pan/Pani podać swój aktualny adres e-mail, numer telefonu, nazwę firmy, imię i nazwisko, adres do wystawienia faktury i adres dostawy. Można dobrowolnie podać dodatkowe dane. Może Pan/Pani przeglądać informacje na swoim koncie klienta w dowolnym momencie, dodawać nowe adresy dostawy do konta klienta i zmieniać własne dane logowania (imię, nazwisko, adres e-mail i hasło). W przypadku aktualizacji danych, przechowujemy kopię Pana/Pani oryginalnych danych w naszej ewidencji, abyśmy mogli wyjaśnić z Panem/Panią ewentualne problemy.

Dane, które są niezbędne do realizacji dostawy lub obsługi zamówienia, są przekazywane zewnętrznym usługodawcom. Pana/Pani dane będą wykorzystywane wyłącznie przez okres niezbędny do celów istniejącej współpracy z klientem. Niezależnie od powyższego jesteśmy zobowiązani na mocy przepisów prawa handlowego i podatkowego do przechowywania Pana/Pani adresu, danych dotyczących płatności i zamówień przez okres dziesięciu lat.

Jeżeli brak jest otwartych zamówień, ma Pan/Pani możliwość usunięcia swojego konta klienta w dowolnym momencie po przesłaniu nam powiadomienia.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe użycie hasła, chyba że zostało to spowodowane przez nas.

 

b) Składanie zamówień bez konta klienta

Klienci w Szwajcarii nie muszą zakładać konta klienta, aby składać zamówienia za pośrednictwem e-sklepu i mogą składać zamówienia jako gość. W takim przypadku musi Pan/Pani podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail, adres do wystawienia faktury i adres dostawy, dane karty kredytowej oraz numer zamówienia klienta. Można podać dobrowolnie dodatkowe informacje.

Dane, które są niezbędne do realizacji dostawy lub obsługi zamówienia, są przekazywane zewnętrznym usługodawcom. Pana/Pani dane będą wykorzystywane wyłącznie przez okres niezbędny do celów istniejącej współpracy z klientem. Niezależnie od powyższego jesteśmy zobowiązani na mocy przepisów prawa handlowego i podatkowego do przechowywania Pana/Pani adresu, danych dotyczących płatności i zamówień przez okres dziesięciu lat.

 

c) Kontrola zdolności kredytowej

Aby zapewnić Pana/Pani bezpieczeństwo, a także bezpieczeństwo operatora, możemy przeprowadzić kontrolę zdolności kredytowej przed dostarczeniem loginu do konta klienta lub finalizacją zamówienia. Oprócz sprawdzenia transakcji zrealizowanych do tej pory z nami i wszelkich zmian Pana/Pani danych osobowych, korzystamy również z usług zewnętrznych usługodawców.

 

6. Podczas używania aplikacji Bossard Scan w celu skorzystania z e-sklepu

Niektóre informacje są wykorzystywane automatycznie w przypadku użycia aplikacji Bossard Scan. Zamieszczamy poniżej wykaz przetwarzanych danych osobowych:

 

a) Informacje zbierane podczas pobierania

Podczas pobierania aplikacji Bossard Scan wymagane informacje przekazywane są do wybranego przez Pana/Panią sklepu z aplikacjami (np. Google Play lub Apple App Store), w szczególności nazwa użytkownika, adres e-mail, numer klienta Pana/Pani konta, godzina pobrania, a także mogą być przetwarzane informacje o płatności oraz indywidualny numer identyfikacyjny urządzenia. Przetwarzanie tych danych realizowane jest wyłącznie przez odpowiedni sklep z aplikacjami i nie mamy na nie wpływu.

 

b) Informacje zbierane automatycznie

W ramach korzystania z aplikacji Bossard Scan gromadzimy automatycznie określone dane wymagane do korzystania z aplikacji Bossard Scan. Są to takie dane jak: Wersja Pana/Pani systemu operacyjnego, godzina dostępu.

Dane te są automatycznie przesyłane do nas i przechowywane przez okres 90 dni (1) w celu świadczenia usługi i powiązanych z nią funkcjonalności, (2) w celu ulepszenia funkcjonalności i wydajności aplikacji Bossard Scan oraz (3) w celu zapobiegania niewłaściwemu użytkowaniu i awariom oraz ich naprawiania. Powyższe przetwarzanie danych jest uzasadnione faktem, że (1) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o korzystanie z aplikacji między Panem/Panią jako osobą, której dane dotyczą, a nami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub (2) posiadamy prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu funkcjonalności i bezawaryjnego działania aplikacji Bossard Scan oraz możliwości oferowania usługi zgodnej z rynkiem i zapotrzebowaniem, a Pana/Pani prawa i interesy w zakresie ochrony Pana/Pani danych osobowych w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO nie mają w tym przypadku charakteru nadrzędnego.

 

c) Używanie aplikacji Bossard Scan

Za pomocą aplikacji Bossard Scan może Pan/Pani wprowadzać i edytować różne informacje, zadania i czynności oraz zarządzać nimi. Może Pan/Pani użyć aplikacji Bossard Scan, aby utworzyć listę zamówień (skanując kod kreskowy lub ręcznie wprowadzając numer pozycji). Lista zamówień jest przesyłana do e-sklepu po pomyślnym zalogowaniu się na konto klienta.

Aplikacja Bossard Scan wymaga również następujących uprawnień:

 • Dostęp do Internetu: Jest to wymagane do zalogowania się na konto klienta Bossard i złożenia zamówienia.
 • Dostęp do kamery: Jest to wymagane do zeskanowania kodu kreskowego i dodania odpowiedniej pozycji do listy zamówień.

Przetwarzanie i wykorzystywanie danych dotyczących użytkowania odbywa się w celu świadczenia usługi. Powyższe przetwarzanie danych jest uzasadnione faktem, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o korzystanie z aplikacji Bossard Scan między Panem/Panią jako osobą, której dane dotyczą, a nami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 

7. Podczas korzystania z usług produkcji w czasie rzeczywistym (RMS)

W celu skorzystania z usług produkcji w czasie rzeczywistym (RMS) za pośrednictwem naszej strony internetowej, należy założyć konto klienta. W trakcie zakładania konta klienta gromadzimy następujące dane:

 • Tytuł
 • Imię i nazwisko
 • Nazwa firmy
 • Adres firmy
 • Kraj
 • Adres e-mail
 • Nazwa użytkownika
 • Numer telefonu
 • Rola użytkownika

Może Pan/Pani również skorzystać z funkcji czatu. Historia czatów jest przypisana do Pana/Pani zarejestrowanego konta klienta.

Podanie tych danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie poda Pan/Pani tych danych, uniemożliwi to korzystanie z RMS. Przetwarzanie danych jest uzasadnione faktem, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o korzystanie z RMS między Panem/Panią jako osobą, której dane dotyczą, a nami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Dane, które są niezbędne do realizacji dostawy lub przetwarzania zamówienia, są przekazywane zewnętrznym usługodawcom. Pana/Pani dane będą wykorzystywane wyłącznie przez okres niezbędny do celów istniejącej współpracy z klientem. Niezależnie od powyższego jesteśmy zobowiązani na mocy przepisów prawa handlowego i podatkowego do przechowywania Pana/Pani adresu, danych dotyczących płatności i zamówień przez okres dziesięciu lat.

Jeżeli brak jest otwartych zamówień, ma Pan/Pani możliwość usunięcia swojego konta klienta w dowolnym momencie po przesłaniu nam powiadomienia.

 

8. Rejestracja dostawcy i korzystanie z portalu dostawcy

Rejestracja jest wymagana do rozpoczęcia współpracy z firmą Bossard i zarejestrowania się jako potencjalny dostawca. Gromadzimy następujące dane:

 • Stanowisko;
 • Imię i nazwisko;
 • Nazwę firmy;
 • Adres firmy;
 • Kraj;
 • Adres e-mail;
 • Numer telefonu;
 • Szczegółowe informacje dotyczące produktu;
 • Szczegółowe informacje dotyczące firmy.

W przypadku zainteresowania ze strony Bossard, dostawca zostanie zaproszony do przejścia procesu onboardingu, poproszony o podanie bardziej szczegółowych danych dotyczących firmy i uzyska dostęp do portalu dostawcy.

Aby rozpocząć procesu onboardingu i uzyskać dostęp do portalu dostawcy, konieczna jest konfiguracja konta dostawcy, które należy zabezpieczyć hasłem. Należy także podać aktualny adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko osoby kontaktowej oraz nazwę Pani/Pana firmy. Proces onboardingu wymaga wypełnienia kilku zakładek zawierających szczegółowe informacje dotyczące firmy i produktu, które umożliwiają rozpoczęcie współpracy, jak również zgromadzenie niezbędnych danych firmowych oraz dokumentów (np.: sposobu prezentacji firmy lub certyfikatów). Po zakończeniu procesu onboardingu użytkownik uzyskuje dostęp do głównej sekcji portalu dostawcy, gdzie może przeglądać i zarządzać swoimi danymi, a także dokumentami.

Dane udostępniane podczas procesu rejestracji i onboardingu, a także poprzez dostęp do głównego portalu, są przechowywane przez firmę Bossard i wykorzystywane do współpracy pomiędzy dostawcą a Bossard.

Udzielenie informacji dotyczących części danych i wypełnienie pól jest obowiązkowe, a części z nich dobrowolne. Jeśli Pani/Pan nie udzieli obowiązkowych danych, rejestracja i dostęp do portalu dostawcy nie będą możliwe. Im więcej szczegółowych informacji i danych otrzymamy, tym większa jest szansa nawiązania długoterminowej współpracy. Zgodnie z Art. 6 (1) lit. b RODO przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych jest niezbędne do realizacji postanowień umowy dotyczącej korzystania z portalu dostawcy.

Dane niezbędne do realizacji dostawy lub zamówienia przekazywane są zewnętrznym usługodawcom. Pani/Pana dane będą wykorzystywane tylko tak długo, jak będzie to konieczne w ramach współpracy z klientem. Niezależnie od powyższego przepisy prawa handlowego i podatkowego zobowiązują nas do przechowywania przez okres dziesięciu lat Pani/Pana danych adresowych, informacji dotyczących płatności oraz zamówień.

Jeśli żadne zamówienia nie są otwarte, w dowolnym momencie po poinformowaniu nas, Pani/Pan może usunąć swoje konto klienta.

 

9. Podczas korzystania z rozwiązań ELAM

Aby móc korzystać z platformy ELAM Solutions za pośrednictwem naszej strony internetowej, należy założyć konto klienta. W trakcie zakładania konta klienta zbierane są następujące dane:

 • Nazwa użytkownika
 • Adres e-mail

Podanie tych danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak Pani/Pan nie poda tych danych, nie będą Państwo mogli korzystać z platformy ELAM Solutions. Przetwarzanie danych jest uzasadnione faktem, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o korzystanie z platformy ELAM Solutions zawartej pomiędzy Panią/Panem jako osobą, której dane dotyczą, a dostawcą oprogramowania Armbruster Engineering GmbH & Co. KG, Neidenburger Strasse 28, 28207 Brema, Niemcy, na podstawie art. 6 (1) lit. b RODO.

Dane niezbędne do realizacji dostawy lub realizacji zamówienia przekazywane są firmie Armbruster Engineering GmbH & Co. KG. Pani/Pana dane będą wykorzystywane tylko tak długo, jak będzie to konieczne dla istniejącej relacji z klientem. Niezależnie od powyższego firma Armbruster Engineering GmbH & Co. KG jest zobowiązana na mocy prawa handlowego i podatkowego do przechowywania Państwa danych adresowych, płatności i zamówień przez pewien okres, zgodnie z obowiązującym prawem.

Jeśli żadne zamówienia nie są otwarte, mają Państwo możliwość usunięcia swojego konta klienta w dowolnym momencie po powiadomieniu Armbruster Engineering GmbH & Co. KG.

 

V. Przesyłanie danych i przekazywanie danych za granicę

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w działach, które muszą dysponować danymi osobowymi.
Możemy przesyłać Pana/Pani dane osobowe do wymienionych poniżej odbiorców i kategorii odbiorców w odpowiednich celach. Dodatkowe informacje o odbiorcach i kategoriach odbiorców można znaleźć poniżej w Ustawieniach plików cookie.

1. Prywatne osoby trzecie – spółki powiązane lub inne osoby trzecie (nasi partnerzy biznesowi, w tym dealerzy, dostawcy, podwykonawcy i klienci).

2. Podmiot przetwarzający zamówienia – przy świadczeniu naszych usług korzystamy z różnych (technicznych) usługodawców (spółek powiązanych lub osób trzecich), którzy świadczą usługi w naszym imieniu, przestrzegając obowiązujących przepisów o ochronie danych. W takim przypadku dane osobowe przekazywane są osobom trzecim wyłącznie aby umożliwić usługodawcom przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu i na podstawie naszych instrukcji (tzw. „przetwarzanie zamówień”, usługodawca jest „przetwarzającym zamówienia”), o ile jest to wymagane do świadczenia naszych usług. Podmioty przetwarzające zamówienia podlegają zobowiązaniom umownym dotyczącym wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony Pana/Pani danych osobowych i przetwarzają Pana/Pani dane wyłącznie w sposób zgodny z naszymi instrukcjami.

3. Władze publiczne, sądy, doradcy zewnętrzni – jeżeli jest to wymagane lub prawnie dozwolone.

Pana/Pani dane osobowe są zasadniczo przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie na terytorium UE. Jeżeli przekazanie danych następuje na terytorium UE, a wykorzystanie ma miejsce poza UE w drodze wyjątku (np. do dostawców usług technicznych), odbywa się to zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Wymienieni powyżej odbiorcy to w znacznej części podmioty krajowe, lecz mogą też znajdować się za granicą. W przypadku przekazywania danych do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w odniesieniu do którego brak jest decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony przez Unię Europejską (np. do dostawców usług technicznych), zapewniamy odpowiedni poziom ochrony poprzez gwarancje umowne. W każdym przypadku może Pan/Pani skontaktować się z nami korzystając z danych kontaktowych, o których mowa powyżej w rozdziale III, w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat odpowiednich gwarancji.

 

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Za pośrednictwem naszej strony internetowej nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji dotyczących przetwarzania danych osobowych. 

 

VII. Przysługujące Panu/Pani prawa

Jeżeli wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może ona zostać w każdym przypadku cofnięta ze skutkiem na przyszłość. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania zrealizowanego do tego momentu na podstawie zgody.

Może Pan/Pani również przeglądać i zmieniać dane przechowywane na koncie klienta, logując się na naszą stronę internetową za pomocą swoich danych logowania. Może Pan/Pani usunąć swoje dane lub całe konto klienta w dowolnym momencie po przesłaniu nam powiadomienia. Zwracamy uwagę, że w przypadku usunięcia swoich danych korzystanie z naszej oferty jest niemożliwe lub nie jest możliwe w pełnym zakresie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a także obowiązującymi krajowymi przepisami o ochronie danych, mogą przysługiwać Panu/Pani następujące prawa:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, może przysługiwać Panu/Pani prawo do (i) informacji, (ii), poprawiania, (iii) usunięcia, (iv) ograniczenia przetwarzania, (v) przenoszenia danych i/lub (vi) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Powyższe prawa mogą być ograniczone przez krajowe przepisy o ochronie danych. Aby skorzystać z tych praw, proszę skontaktować się z nami w sposób określony w rozdziale III.

Konkretnie:

(i) Prawo do informacji: Może przysługiwać Panu/Pani prawo do zwrócenia się do nas o potwierdzenie, czy przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe oraz prawo do informacji o tych danych osobowych, jeżeli są faktycznie przetwarzane. Prawo do informacji obejmuje między innymi cele przetwarzania, kategorie przetwarzanych danych osobowych oraz odbiorców lub kategorie odbiorców, którym przekazywane są dane osobowe. Może również przysługiwać Panu/Pani prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które stanowią przedmiot przetwarzania. Prawo to nie jest jednak nieograniczone, ponieważ prawa innych osób mogą ograniczać Pana/Pani prawo do otrzymania kopii.

(ii) Prawo do poprawiania danych: Może przysługiwać Panu/Pani prawo żądania poprawienia nieprawidłowych danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, przysługuje Panu/Pani prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez zgłoszenie uzupełniające.

(iii) Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”): W pewnych okolicznościach ma Pan/Pani prawo zażądać od nas usunięcia danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą, a my jesteśmy zobowiązani do usunięcia danych osobowych.

(iv) Prawo do ograniczenia przetwarzania: W niektórych okolicznościach ma Pan/Pani prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. W takim przypadku odpowiednie dane zostają oznaczone i przetwarzamy je tylko w określonych celach.

(v) Prawo do przenoszenia danych: W pewnych okolicznościach ma Pan/Pani prawo otrzymać przekazane nam dane osobowe, które Pana/Pani dotyczą, w uporządkowanym, standardowym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma Pan/Pani również prawo do przesłania tych danych innej osobie odpowiedzialnej bez przeszkód z naszej strony.

(vi) Prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Z przyczyn wynikających z Pana/Pani szczególnej sytuacji przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą, odbywającego się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) (przetwarzanie danych w interesie publicznym) oraz lit. f) (przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W przypadku wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu, nie będziemy przetwarzać Pana/Pani danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, które przeważają nad Pana/Pani interesami, prawami i wolnościami lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów bezpośredniej reklamy pocztowej, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą, do celów takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, jeżeli jest ono związane z taką bezpośrednią reklamą pocztową.

 

Proszę zwrócić uwagę, że powyższe prawa mogą być ograniczone przez przepisy krajowe. Aby skorzystać z jednego z praw wymienionych powyżej lub w przypadku pytań dotyczących przysługujących Panu/Pani praw, może Pan/Pani skontaktować się z nami korzystając z danych kontaktowych podanych w rozdziale III. 

Ponadto przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do właściwego organu ochrony danych.

 

VIII. Pliki cookie i podobne technologie

1. Pliki cookie

Na naszej stronie używamy plików cookie. Są to małe pliki, które przeglądarka tworzy automatycznie i które są przechowywane na Pana/Pani urządzeniu końcowym (laptopie, tablecie, smartfonie itp.) podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Pliki cookie nie mogą uszkodzić Pana/Pani urządzenia końcowego, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania. Plik cookie przechowuje informacje dotyczące naszej strony internetowej, które są kompilowane na podstawie Pana/Pani konkretnego urządzenia. Nie umożliwia nam to jednak bezpośredniego wglądu do danych osobowych.

Z jednej strony używanie plików cookie pomaga uczynić naszą stronę internetową bardziej przyjazną dla użytkownika. Używamy plików cookie, aby rozpoznać, że odwiedził(a) Pan/Pani już poszczególne strony naszej witryny i że zalogował(a) się Pan/Pani już na swoje konto klienta. W niektórych przypadkach zapisane również zostaną wpisy i ustawienia wykorzystywane podczas wizyty (np. język).

Z drugiej strony używamy plików cookie do statystycznej rejestracji i oceny korzystania z naszej strony internetowej, optymalizacji naszej oferty i wyświetlania informacji dostosowanych do Pana/Pani potrzeb. Podczas ponownej wizyty na naszej stronie internetowej, pliki cookie pozwalają nam automatycznie rozpoznać, że już odwiedził(a) Pan/Pani naszą stronę. Pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami możemy przechowywać pliki cookie na Pana/Pani urządzeniu, jeżeli są one niezbędne do działania naszej strony internetowej. W przypadku wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebna nam jest Pana/Pani zgoda. Nasza strona internetowa korzysta z różnych rodzajów plików cookie. Może Pan/Pani skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby na komputerze nie były zapisywane żadne pliki cookie lub tylko niektóre pliki cookie. Wyłączenie plików cookie może jednak uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Dodatkowe informacje dotyczące charakteru, nazwy, rodzaju, celu gromadzenia, okresu przechowywania plików cookie itp. można znaleźć w zakładce Ustawienia plików cookie.

 • Wymagane pliki cookie. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych związanego z niezbędnymi plikami cookie stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadniony interes polega na tym, że możemy oferować funkcjonalność strony internetowej. Więcej informacji na temat kwestii związanych z powyższymi interesami można uzyskać na żądanie.
 • Statystyczne pliki cookie. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych związanych ze statystycznymi plikami cookie stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 • Marketingowe pliki cookie. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych związanych z marketingowymi plikami cookie stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 • Niesklasyfikowane pliki cookie. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych związanych z niesklasyfikowanymi plikami cookie stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

2. Profilowanie

Możemy korzystać z plików cookie i automatycznie gromadzonych informacji (i) w celu personalizacji naszej strony internetowej i usług oferowanych za jej pośrednictwem, takich jak zapisywanie Pana/Pani danych, aby nie trzeba było ich ponownie wprowadzać podczas ponownego korzystania z naszej strony internetowej i usług oferowanych za jej pośrednictwem; (ii) w celu monitorowania i analizowania skuteczności naszej strony internetowej i usług świadczonych za jej pośrednictwem oraz działań marketingowych osób trzecich opartych na profilowaniu; (iii) w celu monitorowanie całkowitej liczby odwiedzających i odwiedzanych stron oraz (iv) w celu śledzenia Pana/Pani wpisów, zgłoszeń i statusu wszystkich promocji lub innych działań oferowanych za pośrednictwem naszej strony internetowej i usług świadczonych za jej pośrednictwem (profilowanie). Technologia śledzenia (profilowanie) pomaga nam również zarządzać stroną internetową i sprawić, aby była bardziej przyjazna dla użytkownika, (i) określić, czy w przeszłości miał miejsce kontakt między Pana/Pani komputerem a nami oraz (ii) zidentyfikować najpopularniejsze obszary strony internetowej.

 

3. Retargeting

Retargeting jest to proces za pomocą którego chcemy się ponownie skontaktować z Panem/Panią. Po odwiedzeniu naszej strony internetowej, aplikacja ta umożliwia Panu/Pani oglądanie naszych reklam podczas dalszego korzystania z Internetu. Odbywa się to za pomocą plików cookie przechowywanych w przeglądarce, dzięki którym zachowanie użytkownika jest rejestrowane i oceniane przez Google Ads, tj. naszego partnera w zakresie retargetingu, podczas odwiedzania różnych stron internetowych. W ten sposób partnerzy w zakresie retargetingu mogą dowiedzieć się o Pana/Pani poprzedniej wizycie na naszej stronie internetowej. Jak wynika ze złożonych przez nich oświadczeń, nasi partnerzy w zakresie retargetingu nie łączą danych zebranych w ramach retargetingu z Pana/Pani danymi osobowymi, które mogą być przechowywane przez naszych partnerów w zakresie retargetingu. W szczególności nasi partnerzy w zakresie retargetingu zapewniają, że stosują pseudonimizację danych podczas retargetingu.

 

4. Analityka internetowa i śledzenie

a) Google Analytics

Aby zaprojektować naszą stronę internetową zgodnie z wymaganiami i stale ją optymalizować, generujemy raporty z aktywności na stronie za pomocą Google Analytics. W tym celu tworzone są pseudonimizowane profile użytkowania i wykorzystywane są małe pliki tekstowe przechowywane na Pana/Pani komputerze („pliki cookie”, patrz rozdział VIII pkt 1 w celu uzyskania informacji dotyczących korzystania z plików cookie). Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są przesyłane na serwery dostawców tych usług, gdzie są przechowywane i przetwarzane dla nas. W wyniku tego możemy przetwarzać następujące informacje:

 • ścieżka nawigacji, którą podąża odwiedzający na stronie internetowej
 • czas spędzony na stronie internetowej lub podstronie
 • podstrona, z której opuszczona zostaje strona internetowa
 • kraj, region lub miasto, z którego uzyskano dostęp do strony internetowej
 • Urządzenie końcowe (rodzaj, wersja, głębia kolorów, rozdzielczość, szerokość i wysokość okna przeglądarki)
 • Powracający lub nowi odwiedzający

Informacje te służą do oceny korzystania ze strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu do celów badań rynkowych i dostosowania tej strony do Pana/Pani potrzeb.

Dostawcą usługi Google Analytics jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Przed przesłaniem danych do dostawcy, adres IP jest skracany poprzez włączenie anonimizacji adresu IP („anonimizacja adresu IP”) na tej stronie internetowej w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Poddany anonimizacji adres IP przesłany przez Pana/Pani przeglądarkę w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W takich przypadkach zapewniamy w ramach gwarancji umownych, że Google utrzymuje odpowiedni poziom ochrony danych. Według Google adres IP w żadnym wypadku nie zostanie skojarzony z innymi danymi użytkownika.

Pozwala nam to mierzyć i oceniać korzystanie ze strony internetowej (ogólnie, a nie na poziomie konkretnej osoby). W tym celu wykorzystywane są również stałe pliki cookie ustawiane przez usługodawcę (w celu uzyskania informacji na temat wykorzystania plików cookie, patrz rozdział VIII). Podstawę prawną przetwarzania stanowi Pana/Pani zgoda udzielona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Więcej informacji na temat wykorzystywanej usługi analizy internetowej można znaleźć na stronie internetowej Google: https://policies.google.com/privacy.

Wskazówki na temat tego, jak zapobiec przetwarzaniu Pana/Pani danych przez usługę analizy internetowej, oprócz cofnięcia zgody, można znaleźć tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

b) Hotjar

Na naszych stronach internetowych korzystamy z narzędzia do śledzenia firmy Hotjar Ltd (St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta). Korzystanie z Hotjar umożliwia nam rejestrowanie kliknięć myszą, ruchów myszy i ruchów przewijania, a także przyciśnięć klawiszy. Przetwarzanie tych danych służy ciągłemu ulepszaniu i rozszerzaniu naszej strony internetowej.

Hotjar używa kodu śledzenia do zbierania i przesyłania Pana/Pani danych. W przypadku wyrażenia zgody, kod śledzenia Hotjar zbiera dane na podstawie Pana/Pani aktywności i przechowuje je na serwerach Hotjar w Irlandii. Ponadto w tym przypadku pliki cookie umieszczane na Pana/Pani komputerze lub urządzeniu końcowym przez stronę internetową również zbierają dane. Oprócz cofnięcia zgody może Pan/Pani wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można w każdej chwili usunąć. Można to również zrobić automatycznie. Informacje na temat tego, jak zapobiec przetwarzaniu Pana/Pani danych przez usługę analizy internetowej, oprócz cofnięcia zgody, można znaleźć tutaj: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/

Podstawę prawną przetwarzania danych w tym celu stanowi Pana/Pani zgoda udzielona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Więcej informacji dotyczących gromadzenia i wykorzystywania Pana/Pani danych przez Hotjar można znaleźć w polityce prywatności tej firmy: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacyc) Firebase Analytics

Aby zaprojektować i zoptymalizować korzystanie z aplikacji Bossard Scan zgodnie z wymaganiami, korzystamy z Firebase Analytics. Dane użytkownika są przekazywane anonimowo do Google Firebase w USA (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). W naszym imieniu Google Firebase ocenia dane pod kątem tego, w jaki sposób Pan/Pani korzysta z aplikacji, gdyż dane te są nam niezbędne do zapewnienia i dalszej poprawy stabilności i bezpieczeństwa aplikacji Bossard Scan. Zebrane w ten sposób dane nie są łączone z innymi informacjami o klientach, lecz są uwzględniane w anonimowych statystykach. Podstawę prawną przetwarzania danych w tym celu stanowi Pana/Pani zgoda udzielona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Więcej informacji na temat wykorzystywanej usługi analizy internetowej można znaleźć na stronie internetowej Google Firebase https://firebase.google.com/support/privacy

Wskazówki na temat tego, jak zapobiec przetwarzaniu Pana/Pani danych przez usługę analizy internetowej, oprócz cofnięcia zgody, można znaleźć tutaj: https://firebase.google.com/docs/analytics/configure-data-collection

5. Analityka internetowa i śledzenie

Na naszej stronie używamy wtyczek sieci społecznościowych. Jest to widoczne dla Pana/Pani w każdym przypadku (zazwyczaj w postaci odpowiednich ikon). Skonfigurowaliśmy te elementy w taki sposób, aby były domyślnie wyłączone. Dopiero poprzez ich włączenie poprzez kliknięcie na nie i wyrażenie w ten sposób zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) na przesyłanie danych następuje bezpośrednie połączenie z serwerami odpowiedniej sieci społecznościowej. Zawartość odpowiedniej wtyczki jest następnie przesyłana bezpośrednio do Pana/Pani przeglądarki przez powiązanego dostawcę i integrowana ze stroną.

Po kliknięciu odpowiedniej ikony sieci społecznościowej zostanie Pan/Pani połączony(a) z odpowiednią siecią społecznościową w celu skorzystania z wybranej funkcji, np. udostępnienia treści na Facebooku lub wysłania wiadomości za pośrednictwem Twittera. Jednak w tym celu musi Pan/Pani zalogować się na swoje konto użytkownika lub być już zalogowanym. Jeżeli wybierze Pan/Pani jedną z udostępnionych funkcji i kliknie Pan/Pani ikonę odpowiedniej sieci społecznościowej, zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie między Pana/Pana przeglądarką a serwerem odpowiedniej sieci społecznościowej. W ten sposób sieć otrzyma informację, że odwiedził(a) Pan/Pani naszą stronę internetową ze swojego adresu IP i wywołał(a) Pan/Pani link. Jeżeli wywoła Pan/Pani link do sieci społecznościowej, gdy jest Pan/Pani zalogowany(a) na swoje konto w danej sieci społecznościowej, zawartość naszych stron internetowych może zostać połączona z Pana/Pani profilem w sieci społecznościowej. Oznacza to, że sieć społecznościowa może przypisać Pana/pani wizytę na naszych stronach internetowych bezpośrednio do Pana/Pani konta użytkownika. Aby temu zapobiec, należy się wylogować przed kliknięciem odpowiednich linków. Przypisanie nastąpi każdorazowo w przypadku zalogowania się do odpowiedniej sieci po kliknięciu linku.

Udostępniamy wtyczki następujących sieci społecznościowych:

 • Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia
 • LINE Corporation, Do rąk: Polityka Prywatności, 23th Floor JR Shinjuku Miraina Tower, 4-1-5 Shinjuku-ku, Tokio, 160-0022 Japonia; Für Nutzer im Europäischem Wirtschaftsraum: LINE Corporation, Do rąk: Inspektor Ochrony Danych, 23th Floor JR Shinjuku Miraina Tower, 4-1-6 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokio, 160-0022 Japonia lub PLANIT//LEGAL, Do rąk: Przedstawiciel LINE Corporation w UE, Neuer Wall 54, 20354 Hamburg, Niemcy
 • WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia
 • LinkedIn: W przypadku użytkowników w Unii Europejskiej (UE), Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i Szwajcarii: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Do rąk: Departament Prawny (Polityka prywatności i umowa z użytkownikiem), Wilton Plaza Wilton Place, Dublin 2 Irlandia; w przypadku pozostałych użytkowników: LinkedIn Corporation, Do rąk: Departament Prawny (Polityka prywatności i umowa z użytkownikiem), 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA
 • Kakao Corp., 242, Cheomdan-ro, Jeju-si, Jeju-do, 63309, Korea
 • WeChat: Tencent International Service Europe B.V., Do rąk: Inspektor Ochrony Danych, Departament Prawny, 26.04 na 26. piętrze Amstelplein 54, 1096 BC Amsterdam, Holandia, lub e-mailem na adres dataprotection@wechat.com
 • XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy
 • Twitter, Inc., 1355, Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
 • YouTube LLC, Sprawy dotyczące prywatności na adres Google Inc., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez odpowiednią sieć społecznościową, a także Pana/Pani prawa w tym zakresie i opcje ustawień w celu ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie prywatności odpowiednich sieci społecznościowych.

 

6. Inne technologie

a) AddToAny

Oferujemy możliwość udostępniania treści w sieciach społecznościowych za pośrednictwem serwisu AddToAny (AddToAny LLC, San Francisco, CA, USA). Dane są przetwarzane wyłącznie w przypadku, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do tych usług. Może Pan/Pani korzystać z tych usług wyłącznie w przypadku, gdy posiada Pan/Pani konto użytkownika i musi Pan/Pani zalogować się za pomocą swoich danych dostępowych, a zatem od tego momentu odpowiedzialność nie spoczywa już na nas, ponieważ tworzenie kont użytkowników, tj. członkostwo w sieci mediów społecznościowych, wymaga wyrażenia zgody. Zgodnie z polityką prywatności firmy, AddToAny nie przechowuje żadnych danych osobowych. Nie otrzymujemy również żadnych danych od AddToAny ani danych wynikających z użycia przycisków udostępniania. AddToAny zapewnia możliwość rezygnacji w odniesieniu do dużej liczby sieci reklamowych. Może Pan/Pani zrezygnować bezpośrednio korzystając z tego linku: https://optout.networkadvertising.org

Podstawę prawną przetwarzania danych w powyższym przypadku stanowi nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ekonomicznej obsłudze naszej oferty internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Więcej informacji dotyczących gromadzenia i wykorzystywania Pana/Pani danych przez AddToAny można znaleźć w polityce prywatności tej firmy: https://www.addtoany.com/privacy

 

b) Intercom

Korzystamy z rozwiązania do prowadzenia czatów dostarczanego przez firmę Intercom (Intercom Inc., 55 2nd Street, 4th Floor, San Francisco, CA 94105, USA) do komunikowania i kontaktowania się z naszymi użytkownikami. Odpowiedzialność za wiadomości lub treści wysyłane do nas za pośrednictwem funkcji czatu spoczywa na Panu/Pani. Zalecamy, aby nie przesyłać żadnych poufnych informacji za pośrednictwem funkcji czatu. Dane osobowe są gromadzone wyłącznie w przypadku ich dobrowolnego przekazania podczas czatu. W związku z tym to od Pana/Pani zależy, jakie informacje zostaną nam przekazane. Aby móc odpowiedzieć na pytania zadane podczas czatu, możemy poprosić Pana/Panią o podanie dodatkowych informacji, np. adresu e-mail, numeru telefonu itp. Będziemy gromadzić wyłącznie dane osobowe, które zostaną nam przekazane dobrowolnie. Będziemy gromadzić wyłącznie Pana/Pani dane osobowe, które są niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytania lub świadczenia żądanych usług.

Podstawę prawną przetwarzania danych w powyższym przypadku stanowi nasz prawnie uzasadniony interes polegający na obsłudze pytania zadanego lub wiadomości przekazanej podczas czatu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Więcej informacji dotyczących gromadzenia i wykorzystywania Pana/Pani danych przez Intercom można znaleźć w polityce prywatności tej firmy: https://www.intercom.com/legal/privacy

 

c) Inne

Na naszej stronie korzystamy z następujących dodatkowych technologii:

W naszym e-sklepie korzystamy z systemu płatniczego SaferPay. Więcej informacji dotyczących gromadzenia i wykorzystywania Pana/Pani danych przez SaferPay można znaleźć w oświadczeniu na temat ochrony prywatności firmy SIX Payment Services https://www.six-payment-services.com/de/services/legal/privacy-statement.html

Więcej informacji na temat tej i innych technologii można również znaleźć w zakładce Ustawienia plików cookie.

 

IX. Bezpieczeństwo danych

Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić przechowywane przez nas dane osobowe przed manipulacją, częściową lub całkowitą utratą oraz przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane wraz z postępem rozwoju technologicznego.

Po zarejestrowaniu się jako nasz klient, może Pan/Pani uzyskać dostęp do swojego konta klienta wyłącznie po wprowadzeniu swojego osobistego hasła.

 

X. Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Ciągły rozwój strony internetowej albo zmienione wymogi prawne lub regulacyjne mogą spowodować konieczność wprowadzenia zmian do niniejszej polityki prywatności. Aktualną wersję polityki prywatności można znaleźć na stronie internetowej www.bossard.com/pl/polityka-prywatnosci i wydrukować ją.