Pierwsze wyniki za pierwsze półrocze 2019

lipca 11, 2019

Słabszy popyt w krajach uprzemysłowionych skutkuje zaostrzeniem warunków rynkowych we wszystkich trzech regionach działania Grupy Bossard.

Rynki krajów uprzemysłowionych zauważalnie odczuwają oznaki spowolnienia wzrostu gospodarczego. W Grupie Bossard przełożyło się to na zaostrzenie warunków rynkowych we wszystkich trzech regionach jej działania: Europie, Ameryce i Azji. W konsekwencji w drugim kwartale tego roku Grupa odnotowała 3,2-procentowy spadek sprzedaży do 218,7 mln CHF (-1,6 procent w walucie lokalnej). W pierwszej połowie roku Bossard wypracował wzrost o 1,0 procent do 450,9 mln CHF (+1,9 procent w walucie lokalnej).

W oparciu o bieżące wyniki przewiduje się, że marża EBIT za 2019 r. będzie oscylować wokół dolnej granicy przedziału docelowego 10-13 procent. Globalne zapotrzebowanie na rozwiązania Smart Factory Logistic oraz usługi inżynieryjne Bossard pozostaje bardzo pozytywne.

Sytuacja w Europie

Spowolnienie gospodarcze oraz ponowne umocnienie franka szwajcarskiego wpływają szczególnie na biznes w Europie. W drugim kwartale Bossard wygenerował na tym rynku sprzedaż w wysokości 125,9 mln CHF, czyli o 1,9 proc. niższą niż w roku poprzednim. W walucie lokalnej oznacza to wzrost o 0,8 procent.

W pierwszej połowie roku europejski biznes odnotował wzrost o 1,7% do 264,8 mln CHF i nadal wzrost o 4,2 proc. w walucie lokalnej. Jak już informowaliśmy w kwietniu tego roku, ogólny obraz popytu jest mieszany. Niektóre jednostki biznesowe osiągnęły dwucyfrowe stopy wzrostu w ciągu ostatnich kilku miesięcy, podczas gdy inne odczuły skutki słabszego otoczenia gospodarczego.

Większe spadki w Ameryce

Po zadowalających wynikach biznesowych w Ameryce w 2017 i 2018 r., w ostatnich miesiącach sytuacja na tym rynku stała się trudniejsza. W drugim kwartale sprzedaż netto spadła o 9,9 proc. do 55,3 mln CHF (-11,2 proc. w walucie lokalnej). Sprzedaż za całe pierwsze półrocze 2019 obniżyła się o 5,1 proc. do 113,4 mln CHF (-8,3 proc. w walucie lokalnej). Jednym z powodów tego stanu rzeczy jest z pewnością fakt, że zakończono już szereg projektów klienckich z ubiegłego roku.

Ogólnie rzecz biorąc, mieliśmy do czynienia ze słabszym popytem ze strony głównych klientów, zwłaszcza w drugim kwartale 2019 r., zgodnie z ogólną tendencją widoczną w indeksach amerykańskich menedżerów zakupów. Oferta produktowa największego amerykańskiego producenta pojazdów elektrycznych znacznie się zmieniła od czasu wprowadzenia modeli trzeciej serii, co niekorzystnie wpłynęło na sprzedaż.

Dobre wyniki w Azji

Biznes w Azji nadal generuje wysokie przychody. Mimo że skutki sporu handlowego między USA i Chinami są odczuwalne, Bossard nadal odnotowuje wysoki wzrost sprzedaży na ważnych rynkach, takich jak Chiny, Indie czy Tajwan. W drugim kwartale sprzedaż w Azji wzrosła o 3,9 procent do 37,5 mln CHF, co oznacza wzrost o 7,1 procent w walucie lokalnej. Sprzedaż za pierwsze półrocze 2019 r. poprawiła się o 9,7 procent osiągając poziom 72,7 mln CHF (+12,0 proc. w walucie lokalnej).

Uśrednione wyniki Grupy Bossard

Podsumowując wyniki za pierwsze półrocze 2019 dla całej Grupy Bossard, odnotowała ona zysk netto w wysokości 41,6 mln CHF (poprzedni rok: 49,0 mln CHF). Zwrot ze sprzedaży wyniósł 9,2 procent (poprzedni rok: 11,0 proc.). Na rozwój wyników, oprócz rekordowej zeszłorocznej podstawy do porównania, miały również wpływ malejący popyt oraz dodatkowe inwestycje potrzebne do rozszerzenia portfolio usług w zakresie logistyki oraz inżynieringu.

Warto odnotować, że wprowadzona wiosną modułowa oferta usług inżynieryjnych Assembly Technology Expert spotkała się z pozytywną reakcją rynku i zaowocowała pierwszymi sukcesami, zarówno wśród obecnych jak i nowych klientów. Długoterminowe, ukierunkowane inwestycje w rozwój usług oznaczają wyższe wydatki w początkowej fazie, zwłaszcza w obszarze personelu. Bossard obserwuje obecnie wzrost kosztów pracy jako bezpośredni skutek wysokiego zatrudnienia w krajach uprzemysłowionych.

Indeksy menedżerów zakupów, które spadały w ostatnich miesiącach, wskazują, że umiarkowany popyt utrzyma się prawdopodobnie również w drugiej połowie roku. W tym kontekście zakłada się, że marża EBIT w 2019 r. będzie oscylować wokół dolnej granicy przedziału 10-13 procent.

Szczegółowy raport półroczny Grupy Bossard zostanie podany do wiadomości publicznej 22 sierpnia 2019 r.

 

 Sprzedaż netto II kwartał

zmiana w %

 w milionach CHF

2019 

 2018 

w CHF 

w walucie lokalnej 

 Europa

125,9 

128,4 

   -1,9% 

  0,8% 

 Ameryka

55,3 

61,4 

  -9,9% 

 -11,2% 

 Azja

37,5 

36,1 

  3,9% 

  7,1% 

 Grupa

218,7 

225,9 

  -3,2% 

  -1,6% 

 

 Sprzedaż netto styczeń-czerwiec

zmiana w %

 w milionach CHF

2019 

 2018 

w CHF 

w walucie lokalnej 

 Europa

264,8 

260,5 

   1,7% 

  4,2% 

 Ameryka

113,4 

119,5 

  -5,1% 

 -8,3% 

 Azja

72,7 

66,3 

  9,7% 

  12,0% 

 Grupa

450,9 

446,3 

  1,0% 

  1,9% 

 

Press Release (EN) as PDF

Udostępnij stronę

W celu realizacji usług, niniejsza strona korzysta z cookies. Kliknięcie na pole „Kontynuuj” oraz/lub korzystanie z tych usług oznacza zgodę na to. Informacje o cookies i możliwościach modyfikacji warunków ich przechowywania znajdziesz na stronie polityka prywatności.