Wybierz swój kraj lub region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan / 台灣

ZH EN

Thailand

TH EN

Vietnam

VI EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Szwecja

SV EN

Netherlands

NL EN

Norwegia

EN

Global

EN

Zacznij pisać, aby uzyskać sugestie

Sugestie wyszukiwania

Sugestie są ładowane


Sugestie dotyczące produktów

Sugestie są ładowane


Bossard chce, abyś był w stanie odnieść sukces

 

Im większy sukces odniesie każdy z naszych pracowników, tym większy sukces może osiągnąć nasza firma. Dlatego traktujemy poważnie rekrutację, szkolenie, pracę zespołową, komunikację, wydajność, oceny, osobisty rozwój i wynagrodzenie. Nasza polityka personalna ma na celu informowanie pracownika o naszych propozycjach i oczekiwaniach.

Jasna i otwarta komunikacja jest naczelną wartością odnoszącą się do wszystkich obszarów naszej polityki personalnej, abyśmy mogli wspólnie pracować nad osiągnięciem Twoich celów jako pracownika i części zespołu oraz naszych celów jako firmy. Cenimy zaangażowanie naszych pracowników w doskonałość i skuteczność, cenimy także ich kreatywność, wiedzę ekspercką, prawość, chęć do podejmowania inicjatywy i umiejętności rozwiązywania problemów.

Rekrutacja
Nasze zespoły składają cię z ludzi zmotywowanych, zorientowanych na wydajność i rozwiązania, posiadających wyjątkowe społeczne kompetencje, bez względu na wiek, płeć i narodowość. Jasne opisy zadań, standardowe procesy i konieczne instrumenty wyboru gwarantują wysoki stopień profesjonalizmu, przejrzystości i uczciwości w trakcie procedury rekrutacyjnej.

Wprowadzenie pracownika na stanowisko
Uważamy wprowadzenie nowego pracownika na stanowisko za główny czynnik pomyślnego uczestnictwa w zespole. Poprzez indywidualne szkolenia stanowiskowe i programy międzydziałowe wspomagamy identyfikację z firmą i kładziemy podwaliny pod pomyślną pracę zespołową.

Ocena personelu
Przynajmniej raz w roku kierownicy odbywają formalną rozmowę z każdym pracownikiem w celu ustalenia celów i oceny pracy. Rozmowa jest przeprowadzana na piśmie.

Rozwój personelu
Sprzyjamy ciągłemu osobistemu i zawodowemu rozwojowi naszych pracowników i wspieramy ich w tych wysiłkach. Pomagamy im indywidualnie według ich upodobań, przydatności, wymagań zawodowych i perspektyw.

Wynagrodzenie
Promujemy myślenie i działanie przedsiębiorcze, oferując wynagrodzenie zorientowane na rynek, cel i indywidualną wydajność.

Zatrzymanie personelu
Przywiązujemy dużą wagę do zatrzymania dobrze wykwalifikowanych i wysoce zmotywowanych pracowników. Sprzyjamy karierom liniowym, eksperckim i projektowym.

Informowanie personelu / komunikacja z personelem
Wewnątrz i na zewnątrz zapewniamy jasną, adekwatną i przejrzystą komunikację we właściwym czasie. Z takim podejściem promujemy zrozumienie dla decyzji firmy i ich akceptację.

Zarządzanie personelem
Nasi kierownicy wdrażają określone środki w celu osiągnięcia celów korporacyjnych. Oczekują inicjatywy, wydajności i jakości, ich podejście w zarządzaniu jest uczciwe i pełne szacunku. Są świadomi tego, że stanowią przykład dla innych pracowników, dlatego ich postępowanie jest sprawiedliwe i konsekwentne. Ustanowiliśmy płaską strukturę zarządzania zorientowaną na współpracę z jasnym przypisaniem kompetencji i odpowiedzialności.

Praca zespołowa
Naszym celem jest stworzenie otwartego środowiska wzajemnego zaufania do graczy zespołu Bossard na wszystkich poziomach. Tworzymy relacje, które charakteryzuje tolerancja, wzajemny szacunek i respekt.

Zwolnienie z pracy
Wszyscy, którzy dołączyli do Bossard i pracują dla Bossard oraz wszyscy, którzy pracowali dla Bossard, powinny mieć pozytywne doświadczenia. Procesy zwolnienia z pracy są prowadzone uczciwie i w poczuciu odpowiedzialności.