Wybierz swój kraj lub region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan / 台灣

ZH EN

Thailand

TH EN

Vietnam

VI EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Szwecja

SV EN

Netherlands

NL EN

Norwegia

EN

Global

EN

Zacznij pisać, aby uzyskać sugestie

Sugestie wyszukiwania

Sugestie są ładowane


Sugestie dotyczące produktów

Sugestie są ładowane


Wartości etyczne

Sukces w naszym biznesie zależy od zaufania wszystkich naszych interesariuszy: zaufania naszych klientów, naszych pracowników, naszych dostawców, naszych akcjonariuszy, władz, a także społeczeństwa jako całości. W naszym kodeksie postępowania definiujemy nasze wartości etyczne następująco:

Prawość

Nasz globalny biznes został zbudowany na naszych etycznych naczelnych wartościach i naszej ustalonej reputacji, oznaczają one prawość, wzajemne zaufanie, uczciwość i profesjonalizm. Szanujemy interesy naszych interesariuszy (klientów, pracowników, akcjonariuszy, dostawców, władz) i społeczeństwa jako całości.

Poczucie odpowiedzialności

Spełniamy nasze zobowiązania i przyjmujemy pełną odpowiedzialność za nasze działania. Składamy tylko takie obietnicy, które możemy dotrzymać.

Uczciwość

Traktujemy naszych interesariuszy uprzejmie i z szacunkiem. Popieramy równość szans i klimat pracy wolny od dyskryminacji i nękania.

Przestrzeganie prawa

Uznajemy wagę stosownego prawa, a także wewnętrznych i zewnętrznych przepisów, dyrektyw i norm - oraz stosujemy się do nich.

Przejrzystość

Nasze relacje z naszymi interesariuszami są konstruktywne, przejrzyste i otwarte; są one oparte na uczciwości, szacunku i profesjonalizmie.