Wybierz swój kraj lub region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan / 台灣

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Szwecja

SV EN

Global

EN

Zacznij pisać, aby uzyskać sugestie

Sugestie są ładowane

Sugestie wyszukiwania

Kategorie produktów

Sugestie dotyczące produktów

Stały dynamiczny wzrost i doskonała rentowność

lipca 21, 2022

W pierwszej połowie 2022 roku Grupa Bossard ustanowiła nowe rekordy sprzedaży, EBIT i zysku netto. Przyczyniło się do tego ożywienie gospodarcze na szeroką skalę, które dało się zauważyć pomimo powtarzających się blokad w Chinach i napięć geopolitycznych w Europie.

Sprzedaż Grupy w pierwszej połowie 2022 r. wzrosła o 18,4 proc. do 586,0 mln CHF (rok wcześniej: 494,8 mln CHF). Wzrost organiczny wyniósł 14,3 proc. Miały w tym swój udział wszystkie trzy regiony rynku: Europa, Ameryka i Azja. EBIT wzrósł o 14,9 procent do 77,2 mln CHF (rok wcześniej: 67,2 mln CHF). Marża EBIT również utrzymała się na wysokim poziomie 13,2 proc. (rok wcześniej: 13,6 proc.). Zysk netto wzrósł o 14,0 procent do 59,9 mln CHF (rok poprzedni: 52,6 mln CHF).

Ciągły dynamiczny wzrost w pierwszej połowie roku wynika z solidnego popytu we wszystkich trzech regionach rynku, będącego wynikiem dobrych relacji z Klientami oraz odporności łańcucha dostaw Bossard. W ujęciu globalnym skala i trwałość tego sukcesu były widoczne zwłaszcza w przypadku skupiających się na rozwoju przemysłów kolejowych i elektronicznych, a także w rosnącej gamie produktów i usług dedykowanych elektromobilności. Bossard osiągnął dwucyfrowe stopy wzrostu nie tylko we wszystkich trzech regionach rynku, ale także w większości spółek zależnych.

Sukces zawdzięczamy między innymi zaangażowaniu i elastyczności pracowników, naszej wieloletniej strategii zakupowej, opartej na wielu źródłach zaopatrzenia, a także hojnemu gospodarowaniu zapasami, aby zapewnić Klientom możliwie najlepszą dostawę, co stało się szczególnie ważne w ciągu ostatnich dwóch i pół roku.

Zrównoważony wzrost w Europie

W pierwszej połowie 2022 roku Grupa Bossard odnotowała znaczący wzrost sprzedaży w Europie. Wzrosła ona o 12,9 procent (w walucie lokalnej: +17,6 procent) do 331,7 mln CHF. Wzrost organiczny w walucie lokalnej wyniósł 10,4 proc. Wynikało to nie tylko z zapewnienia Klientom ciągłości dostaw, ale także z silnego otoczenia ekonomicznego. Szczególnie dobrze radziły sobie sektory przemysłu maszynowego i elektroniki. Ponadprzeciętne tempo wzrostu z poprzednich kwartałów utrzymała również branża lotnicza.

Zdywersyfikowany wzrost w Ameryce

W pierwszej połowie roku Grupa odnotowała szeroki, ponadprzeciętny wzrost popytu w Ameryce. Sprzedaż na tym rynku wzrosła aż o 32,8% do 147,1 mln CHF (w walucie lokalnej: +27,8%). Nasze gromadzone przez kilka ostatnich lat doświadczenie w sektorze elektromobilności okazało się szczególnie skuteczne w nawiązywaniu nowych relacji z Klientami.

Wzrost udziału w rynku azjatyckim

Sprzedaż w Azji wzrosła o 18,7 proc. (w walucie lokalnej: +17,2 proc.) do 107,2 mln CHF. Oznacza to, że dwucyfrowa stopa wzrostu w walucie lokalnej utrzymuje się tu już siódmy kwartał z rzędu. Szczególnie dobrze radziły sobie rozwijające się branże kolejowa, elektroniczna i elektromobilna.

Koncentracja na potwierdzonej produktywności

Na rynku charakteryzującym się ponadprzeciętnymi kosztami pracy i wzrostem cen coraz częściej skupiamy się na naszej idei potwierdzonej produktywności (Proven Productivity). Pozwala ona Klientom znacznie obniżyć ogólne koszty zarządzania i montażu części C. Z sukcesem wspieramy projekty dedykowane automatyzacji produkcji, pozwalające osiągnąć oszczędność przestrzeni i kosztów. Liczba zainstalowanych przez nas u Klientów inteligentnych urządzeń w porównaniu z poprzednim rokiem wzrosła o ponad 8 proc.

Nowa platforma cyfrowa

Jednym z głównych celów firmy Bossard jest zwiększenie ogólnej efektywności Grupy. Aby to osiągnąć, od kilku lat sukcesywnie wdrażamy zintegrowaną cyfrową platformę obsługi Klienta i zamówień, obejmująca całą Grupę. W czerwcu wdrożenie nowego systemu zostało pomyślnie zakończone w pierwszych regionalnych spółkach zależnych w Danii i Szwecji, kładąc podwaliny pod kolejne wdrożenia.

Perspektywy

Ze względu na niepewne otoczenie gospodarcze, niestabilną sytuację na rynku zamówień oraz nieprzewidywalny przebieg napięć geopolitycznych w Europie, perspektywy na cały rok są nadal naznaczone niepewnością i ryzykiem. Niemniej jednak, Bossard spodziewa się, że w drugiej połowie 2022 roku popyt nadal będzie się pozytywnie rozwijał. Oczekiwania te opierają się na pełnym obłożeniu kalendarza zamówień naszych Klientów, dalszym wzroście udziału w rynku w rozwijających się branżach oraz na naszej trwałej wysokiej zdolności do zapewnienia ciągłości dostaw.

 

Pełną informację o wynikach Grupy Bossard za I półrocze 2022 roku można znaleźć w naszym raporcie półrocznym.