Sukces w naszym biznesie zależy od zaufania wszystkich naszych interesariuszy: zaufania naszych klientów, naszych pracowników, naszych dostawców, naszych akcjonariuszy, władz, a także społeczeństwa jako całości. W naszym kodeksie postępowania definiujemy nasze wartości etyczne następująco:

Prawość

Nasz globalny biznes został zbudowany na naszych etycznych naczelnych wartościach i naszej ustalonej reputacji, oznaczają one prawość, wzajemne zaufanie, uczciwość i profesjonalizm. Szanujemy interesy naszych interesariuszy (klientów, pracowników, akcjonariuszy, dostawców, władz) i społeczeństwa jako całości.

Poczucie odpowiedzialności

Spełniamy nasze zobowiązania i przyjmujemy pełną odpowiedzialność za nasze działania. Składamy tylko takie obietnicy, które możemy dotrzymać.

Uczciwość

Traktujemy naszych interesariuszy uprzejmie i z szacunkiem. Popieramy równość szans i klimat pracy wolny od dyskryminacji i nękania.

Przestrzeganie prawa

Uznajemy wagę stosownego prawa, a także wewnętrznych i zewnętrznych przepisów, dyrektyw i norm - oraz stosujemy się do nich.

Przejrzystość

Nasze relacje z naszymi interesariuszami są konstruktywne, przejrzyste i otwarte; są one oparte na uczciwości, szacunku i profesjonalizmie.

W celu realizacji usług, niniejsza strona korzysta z cookies. Kliknięcie na pole „Kontynuuj” oraz/lub korzystanie z tych usług oznacza zgodę na to. Informacje o cookies i możliwościach modyfikacji warunków ich przechowywania znajdziesz na stronie polityka prywatności.